წონის ინდიკატორი BI-100RB ტიპი

• კომპაქტური დიზაინი
• ჩაშენებული გადამუხტვადი აკუმულატორი
• დიპლეის ტიპი LCD
• დისპლეის ტევადობა: 6
• თავსებადია საბაქნო, საავტომობილო სასწორებთან