შესაფუთი დანადგარი CNW-460 ტიპი

• შესაფუთი ფირის სიგრძე 450-500 mm