სავაჭრო სასწორი PR-B

• აწონვის ზედა ზღვარი 15–30 კგ (მოდელების მიხედვით)
• დისპლეის ტევადობა: 5/5/6
• დიპლეის ტიპი VDF
• ჩაშენებული გადამუხტვადი აკუმულატორი
• მუშა ტემპერატურის დიაპაზონი -0°C ≈ 40°C
• გაბარიტები: 335 x 396 x 103
• პლატფორმის ზომები: 324 x 103
• სასწორის საერთო წონა: 3.5 კგ