საავტომობილო სტაციონარული სასწორი

• აწონვის ზედა ზღვარი 40–80 ტნ (მოდელების მიხედვით)
• სიზუსტე 10-20 კგ (მოდელების მიხედვით)
• მუშა ტემპერატურის დიაპაზონი -10°C ≈ 40°C
• დისპლეის ტევადობა: 6
• დიპლეის ტიპი LCD
• გაბარიტები: 3 x 12/3 x 15/3 x 18
• მაღალი დატვირთვის გამძლე პლატფორმა