იატაკზე დასადგმელი სასწორი ECB ტიპი

• აწონვის ზედა ზღვარი 30–250კგ (მოდელების მიხედვით)
• აწონვა/თვლის ფუნქცია
• პრინტერთან სინქრონიზაციის საშუალება (DEP-50)
• კომპიუტერთან სინქრონიზაციის ფუნქცა (RS-232C)
• მუშა ტემპერატურის დიაპაზონი -0°C ≈ 40°C
• დისპლეის ტევადობა: 6/6/6
• დიპლეის ტიპი LCD
• გაბარიტები: 500 x 720 x 760
• პლატფორმის ზომები: 400 x 500
• სასწორის საერთო წონა: 16.5 კგ