პროგრამული უზრუნველყოფა

კომპიუტერული პროგრამები

სავაჭრო

კომერციული კომპიუტერული პროგრამა არის პროგრამა რომელიც საშუალებას იძლევა კლიენტის მოთხოვნილებებზე მორგებით სავაჭრო ცენტრებსა თუ მაღაზიების სისტემებში და ასევე იძლევა ჭკვიანი მონაცემების მენეჯმენტს/ნაწარმს

ინდუსტრიული

ინდუსტრიული კომპიუტერული პროგრამა წარმოადგენს ოპტიმალურ სერვისს მონაცემთა ბაზების მენეჯმენტში და სასწორთან კავშირის მეშვეობით ეკრანზე გამოტანის შესაძლებლობას იძლევა, ეკრანზე გამომტანი (პრინტერი) და ინდიკატორი