სერვისები

ჩვენი ფირმის სერვის ცენტრი აწარმოებს CAS Corp. წარმოებულ ასაწონ მოწყობილობების საგარანტიო და გარანტიის შემდგომ მომსახურეობას. ჩვენ ვუზრუნველყოფთ მწარმოერბლის გარანტიას – 2 წელი პროდუქციის გაყიდვიდან. გარანტიისათვის  მოსამართავად , კლიენტმა ვალდებულია იქონიოს სწორად შევსებული საგარანტიო ტალონი, სადაც აღნიშნული უნდა იყოს გაყიდვის თარიღი, ქარხნის სერიული ნომერი, კომპანიის-გამყიდველის  სახელწოდება, გამყიდველის ხელმოწერა და ბეჭედი.