(+995 32) 144 184


გამოიყენება დატვირთული და დაუტვირთავი ავტოტრანსპორტის სტატიკური 
აწონვისათვის
გამოიყენება დატვირთული და დაუტვირთავი ავტოტრანსპორტის სტატიკური აწონვისათვის

RW ტიპის CAS -ის საავტომობილო სასწორები
RW ტიპის CAS -ის საავტომობილო სასწორები

საავტომობილო სასწორი  LMT -315/60T,(15მ, 60ტ) 2011წლის ივლისში დამონტაჟდა მარნეულისა და კაჭრეთის წისქვილკომბინატებში.
საავტომობილო სასწორი LMT -315/60T,(15მ, 60ტ) 2011წლის ივლისში დამონტაჟდა მარნეულისა და კაჭრეთის წისქვილკომბინატებში.