(+995 32) 144 184


წონის ინდიკატორი BI-100RB
წონის ინდიკატორი BI-100RB

წონის ინდიკატორები CI-1560
წონის ინდიკატორები CI-1560

წონის ინდიკატორები CI-2001AS  და
 CI-2001A
წონის ინდიკატორები CI-2001AS და CI-2001A

წონის ინდიკატორი CI-2400BS
წონის ინდიკატორი CI-2400BS

წონის ინდიკატორები NT-200, NT-201A
წონის ინდიკატორები NT-200, NT-201A