(+995 32) 144 184


 დამხმარე დისპლეი CD ტიპი

  ოფციები

   RS-485
  

  ტექნიკური მახასიათებლები

 


სტანდარტული მიწოდებოს კომპლექტი 

  დისპლეი CD-3230 (CD-3300, CD-3400) - 1 .
 
კვების მავთული - 2,8
 
შემაერთებელი მავთული- 6
 
ექსპლოატაციის სახელმძღვანელო - 1 .