(+995 32) 144 184


                                                                                     ასაწონი კომპლექსი


ასაწონი კომპლექსის დანიშნულებაა სამრეწველო და სამეურნეო საქონლის აწონვა და მარკირება.
ასაწონ კომპლექსში შედის სავაჭრო ელექტრონული სასწორი თვითწებადი ეტიკეტების პრინტერით
 LP-II და იატაკის საწონი ბაქანი.
გარე ბაქანი კაბელით უერთდება გასართს, რომელიც მდებარეობს LP სასწორის კორპუსზე. სასწორის
ჩართვის შემდეგ კომპლექსი მზად არის მუშაობისათვის!
აწონვის და ეტიკეტის ბეჭდვის პროცესი სულ იკავებს 1 წამს.
ეტიკეტის ფორმატირებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას 45 ფიქსირებული და 2  თავისუფალი ფორმატი.
LP მეხსიერება იძლევა 4000  დასახელების საქონლის და 8 სტრიქონიანი 1000 დამატებითი შეტყობინების ინფორმაციის შენახვის  საშუალებას.
ასაწონი კომპლექსი შეიძლება იყოს მიერთებული  Ethernet-ის ქსელთან კომპიუტერის საშუალებით.
სასწორში ეტიკეტის ფორმატის დაყენება და მონაცემების შეყვანა შესაძლებელია როგორც პირდაპირ სასწორიდან, აგრეთვე კომპიუტერიდან.


კომპლექსი შეიცავს 3 მოდელს: