(+995 32) 144 184


სავაჭრო სასწორი თვითწებადი ეტიკეტის პრინტერით. CL5000J ტიპი.

  • 1000 პირდაპირი შეტყობინება (300 ბაიტი მოცულობის) და 200 დამატებითი შეტყობინება (400 ბაიტი მოცულობის);
  • მაღალკონტრასტული, ფუნქციონალური ეკრანი;
  • მეტალის კლავიატურა და გაუმჯობესებული ხმოვანი უკუკავშირი;