(+995 32) 144 184

საქართველო, ქ.თბილისი; ზაქარიძის 5

ტელ:+(995 32)2 144 184
ტელ/:+(995 90)7
 144 184 
მობ.:(995 599)  46 24 96
ელ.ფოსტა: sotcoltd@gmail.com;
                   scale@sotco.ge
                   info@sotco.ge
ვებ.გვერდი: http://www.sotco.ge
                        www.facebook.com/sotcoscaleქართულად
თქვენი სახელი
თქვენი ელ-ფოსტა
შეტყობინება