(+995 32) 144 184

სავაჭრო სასწორი თვითწებადი ეტიკეტის პრინტერით. CL5000J ტიპი.

    * 1000 პირდაპირი შეტყობინება (300 ბაიტი მოცულობის) და 200 დამატებითი შეტყობინება (400 ბაიტი მოცულობის);
    * მაღალკონტრასტული, ფუნქციონალური ეკრანი;
    * მეტალის კლავიატურა და გაუმჯობესებული ხმოვანი უკუკავშირი;
სავაჭრო სასწორი თვითწებადი ეტიკეტის პრინტერით. CL5000J ტიპი. * 1000 პირდაპირი შეტყობინება (300 ბაიტი მოცულობის) და 200 დამატებითი შეტყობინება (400 ბაიტი მოცულობის); * მაღალკონტრასტული, ფუნქციონალური ეკრანი; * მეტალის კლავიატურა და გაუმჯობესებული ხმოვანი უკუკავშირი;

წონის ინდიკატორი BI-100RB
წონის ინდიკატორი BI-100RB

გამოიყენება დატვირთული და დაუტვირთავი ავტოტრანსპორტის სტატიკური 
აწონვისათვის
გამოიყენება დატვირთული და დაუტვირთავი ავტოტრანსპორტის სტატიკური აწონვისათვის

RW ტიპის CAS -ის საავტომობილო სასწორები
RW ტიპის CAS -ის საავტომობილო სასწორები

CAS-ის ელექტრონული სასწორი ჩვილ ბავშვთა ასაწონად ფლუორესცენციური დისპლეით
CAS-ის ელექტრონული სასწორი ჩვილ ბავშვთა ასაწონად ფლუორესცენციური დისპლეით

წონის ინდიკატორები CI-1560
წონის ინდიკატორები CI-1560

CAS-ის ელექტრონული საყოფაცხოვრებო 
 სასწორი. HE-2 ტიპი
CAS-ის ელექტრონული საყოფაცხოვრებო სასწორი. HE-2 ტიპი

CAS-ის ელექტრონული საყოფაცხოვრებო  
სასწორი HE-5 ტიპი
CAS-ის ელექტრონული საყოფაცხოვრებო სასწორი HE-5 ტიპი

CAS-ის ელექტრონული საყოფაცხოვრებო 
 სასწორი. HE-7 ტიპი
CAS-ის ელექტრონული საყოფაცხოვრებო სასწორი. HE-7 ტიპი

ელექტრონული ჯიბის სასწორი CAS RE-260
ინდივიდუალური მოხმარებისათვის
ელექტრონული ჯიბის სასწორი CAS RE-260 ინდივიდუალური მოხმარებისათვის